Top 5 Từ Điển Anh – Anh Phổ Biến Và Dễ Dùng Nhất

Trong quá trình học tiếng Anh, từ điển là nguồn tài liệu đắc lực nhất để hỗ trợ tra cứu từ vựng. Đối với những ai mới học thường sẽ lựa chọn từ điển Anh – Việt vì phần dịch nghĩa là tiếng Việt. Nhưng bạn có biết rằng từ điển Anh – Anh lại được khuyên dùng bởi tính hiệu quả hơn khi học từ vựng so với từ điển Anh – Việt không?